Europa keurt teelt ggo-gewassen goed, lidstaten kunnen weigeren

wo 28/05/2014 – 16:26 Belga

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de toelating van de teelt van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s), maar individuele lidstaten die hier niet voor te vinden zijn, kunnen de teelt van ggo-gewassen op hun grondgebied verbieden. Het akkoord moet op 12 juni nog geformaliseerd worden, maar de permanente vertegenwoordigers van de 28 lidstaten hebben een doorbraak geforceerd in het dossier dat al jaren muurvast zat.

Aanvankelijk lagen Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk dwars omdat ze meenden dat het voorgestelde kader te voordelig was voor de internationale zaadfabrikanten, maar ze draaiden uiteindelijk bij. België, dat het voorstel ook niet zag zitten, onthield zich.

Zonder de toelatingsprocedure opnieuw naar het nationale niveau terug te brengen, laat het nieuwe kader toe aan elke lidstaat de teelt van ggo-gewassen te verbieden over het volledige of gedeeltelijke grondgebied. Ze kunnen dat niet doen om milieu- of gezondheidsredenen, maar wel op basis van de openbare orde, ruimtelijke ordening of de strijd tegen de uitzaaiing.

via Europa keurt teelt ggo-gewassen goed, lidstaten kunnen weigeren.