24-10-2014
Hieronder een paar door mij vertaalde fragmenten uit het interview van Amy Goodman met “economic hit man” John Perkins.

President van de Wereldbank en Illuminati stroman Paul Wolfowitz:
“Als je ze niet kunt doden, koop ze dan!”. Hij doelt hier op hele volkeren en naties zoals b.v. Equador zoals in dit interview genoemd.
Uit dit idee werd de Economic Hit Man (Economische [sluip]moordenaar,)geboren.

Als u dit boek nog niet hebt gelezen, dan raad ik u dit van harte aan. Het werd namelijk geschreven door een tot de mensen teruggekeerde Economic Hit Man JOHN PERKINS, wiens geweten ging spreken na 9/11 en vond dat hij de wereld moest inlichten over wat er werkelijk achter de schermen van het wereldtoneel gebeurt.

Bekentenissen van een Economic Hit Man:
Hoe de Verenigde staten Globalisering misbruiken om van de arme landen Trillioenen dollars te stelen.

AMY GOODMAN: Fijn om je hier te hebben. Kun je ons uitleggen wat een Economic Hit Man is, e.h.m. zoals jij het noemt?

JOHN PERKINS: Waar we voor opgeleid zijn en wat ons werk is, bestaat uit het opbouwen en uitbreiden van het Amerikaanse rijk (empire). Om situaties te creëren waardoor zo veel mogelijk, bronnen van inkomsten naar ons land vloeien, naar onze bedrijven en naar onze regering en we zijn daarin buitengewoon goed geslaagd.
Inmiddels hebben we het grootste rijk in de geschiedenis van de wereld opgebouwd. Dat hebben we in de laatste 50 jaar vanaf de Tweede wereldoorlog tot stand gebracht met een minimum aan militair machtsvertoon. Slechts in zeldzame gevallen werd in deze periode militaire macht gebruikt als laatste mogelijkheid zoals in Irak het geval was.
In tegenstelling tot andere rijken in de wereldgeschiedenis werd dit Amerikaanse rijk voornamelijk tot stand gebracht door economische manipulatie, door bedrog, door fraude, door mensen te verleiden tot onze manier van leven en door het gebruik van de Economic Hit Man.(Economische sluipschutter). Ik heb daar voor 100% aan meegedaan.

AMY GOODMAN: Hoe ben je Economic Hit Man geworden? En voor wie werkte je?

JOHN PERKINS: Toen ik nog op de handelsschool zat ergens eind zestiger jaren werd ik gerekruteerd door de NSA (National Security Agency = Nationale Veiligheidsraad), de grootste en minst begrepen spionageorganisatie van ons land. Maar eigenlijk werkte ik voor privé bedrijven.
De eerste echte economic hit man was Kermit Roosevelt, (de kleinzoon van president Teddy Roosevelt, die begin jaren 50 de democratisch gekozen regering van Iran (Mossadegh’s regering) omver wierp zonder bloedvergieten.
Nou ja heel weinig bloedvergieten dan, maar er was geen sprake van miljoenen dollars verslindende militaire tussenkomst en hij slaagde erin om Mossadegh te vervangen door de sjah van Iran.
Wij beseften toen dat deze werkwijze een uitermate goede en efficiënte manier van werken was. Als we het zo deden, hoefden we ons geen zorgen te maken over een oorlog met Rusland. Het enige probleem was, dat Kermit Roosevelt een CIA agent was en dus in dienst van de Amerikaanse regering. Als hij dus gesnapt zou worden, zouden we ernstige moeilijkheden krijgen en het zou buitengewoon pijnlijk zijn.

Daarom werden potentiële EHS (Economic Hit Men) zoals ik weliswaar gerekruteerd door de CIA en de NSA (national security agency=nationale veligheids organisatie), maar werden we uitgezonden om te werken voor privé adviesbureaus en bedrijven, bouwbedrijven, industriële bedrijven enz., zodat wanneer we gepakt werden, we niet direct in verband gebracht konden worden met de regering.

AMY GOODMAN: OK, kun je ons uitleggen voor wat voor soort bedrijf jij werkte?

JOHN PERKINS: Het bedrijf waar ik voor werkte heette Chas. T. Main in Boston, Massachusetts, met ongeveer tweeduizend werknemers en ik werd daar Hoofd Econoom. Uiteindelijk werkten er 50 mensen onder mij. Maar mijn echte werk bestond uit het afsluiten van deals. We verstrekten leningen aan andere landen, hele grote leningen, die vele malen groter waren dan ze ooit zouden kunnen terugbetalen.

Eén van de voorwaarden voor de lening- laten we zeggen een biljoen dollar voor een land als Indonesië of Equador- was, dat zo’n land verplicht was om 95% van het bedrag terug te geven aan één of meerdere Amerikaanse bedrijven om de infrastructuur op te bouwen, bijvoorbeeld aan een bedrijf al Halliburton of een bedrijf als Bechtel. Dat zijn de grote jongens.

Deze bedrijven gingen dan dat land in en bouwden daar een systeem voor elektriciteitsvoorziening of havens of een wegennet, allemaal net voldoende om de rijksten in zo’n land van dienst te kunnen zijn. De arme bevolking in zo’n land bleef dan uiteindelijk met de torenhoge schuld zitten die zij onmogelijk kon terugbetalen.

Vandaag de dag moet een land als Equador meer dan de helft van zijn nationale budget besteden aan de aflossing van deze schulden en dat is natuurlijk onmogelijk voor hen. Dus we hebben hen letterlijk op de knieën. Als we dus meer olie nodig hebben, dan zeggen we tegen Equador: “Kijk, Je kunt je schuld aan ons niet terugbetalen, maar dan geef je gewoon de met olie gevulde regenwouden in het Amazonegbied aan onze oliebedrijven.”

En tegenwoordig gaan we daar dus naartoe en vernietigen deze regenwouden van de Amazone en we dwingen Equador dus om deze aan ons af te geven als gevolg van deze opgehoopte schuldenlast aan ons.
In het kort komt het er dus op neer, dat wij
-hen een enorme lening verstrekken, waarvan het meeste geld terugkomt naar de Verenigde staten, via de bedrijven die het land gaan “opbouwen”
-Het land blijft zitten met een enorme schuld met daarop een hoge interest, waardoor we hen in feite tot onze bedienden en slaven maken.
Het is imperialisme. Zo breiden we het imperium uit en deze manier van werken is enorm succesvol gebleken.

Volgende fragment:

AMY GOODMAN: Hoe nauw moest je samenwerken met de Wereldbank?

JOHN PERKINS: Wij werkten zeer, zeer nauw samen met de Wereldbank. Deze Wereldbank verstrekt namelijk het grootste deel van het geld, dat gebruikt wordt door de Economic Hit Man en het IMF. Het Internationale Monetaire Fonds.
Toen echter 9/11 plaats greep, ging mijn geweten spreken. Ik wist, dat het echte verhaal verteld moest worden, want wat er op 9/11 gebeurde is een direct gevolg van de acties van Economic Hit Men. De enige manier waarop we ons weer veilig kunnen gaan voelen in dit land en waarop we onze eigenwaarde weer terug kunnen krijgen is, als we de instituten en de systemen, die we hebben ontwikkeld zoals de Wereldbank, weer positief gaan gebruiken waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, namelijk het werkelijk steun geven aan de wederopbouw of opbouw van de verwoeste delen van de wereld. Ik geloof er heilig in dat dit mogelijk is. Hulp, echte hulp aan arme mensen. Er sterven momenteel 24.000 (vierentwintig duizend) mensen per dag. Wij kunnen dat veranderen.

Groetjes
Jan Snelders