Archive for the ‘Articles’ Category

What is TTIP? And six reasons why the answer should scare you | Comment | Voices | The Independent

Posted on april 28th, 2016 in American Politics, Articles, Banks and Banksters, Europe-Europa, Food-Voeding, Geen categorie, New World Order, World News-Wereldnieuws | No Comments »

We own you-the banksters

 

 

 

 

 

 

 

The Transatlantic Trade and Investment Partnership is a series of trade negotiations being carried out mostly in secret between the EU and US. As a bi-lateral trade agreement, TTIP is about reducing the regulatory barriers to trade for big business, things like food safety law, environmental legislation, banking regulations and the sovereign powers of individual nations.

Bron: What is TTIP? And six reasons why the answer should scare you | Comment | Voices | The Independent

Challenge to the Western World

Posted on januari 23rd, 2016 in Agenda 21, American Politics, Articles, Banks and Banksters, Big Pharma/Medicine, Europe-Europa, False flag operations, Geen categorie, Genocide-Volkerenmoord, Health-Gezondheid, Mainstream-Media, Mindcontrol, Money-Geld, New World Order, Secret Societies, State Terrorism, The War on Terror, Uncategorized, Wars&Conflicts, World News-Wereldnieuws | No Comments »

Maybe I overlooked something, so I challenge the whole western world, every politician, intellectuals etc, etc. to come up with documented proof, historically or temporary, that Putin’s Russia is the agressor in the world.
And I do not mean “probably” or “possibly”, but undeniable, verifiable and factual proof. Show me and convince me that it is not America, UN, EU, UK, and the Cabal behind it, but Putin’s Russia we should be afraid of…

Putin-Matrix-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Does A Satanic Cult Rule The World?

Posted on december 17th, 2015 in Articles, Banks and Banksters | No Comments »

Does A Satanic Cult Rule The World?

By Henry Makow PhD

10-21-2

“Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.” Woodrow Wilson, The New Freedom (1913)

The “Maryland Sniper” is on everyone’s mind. In March, Svali, an ex-Illuminati mind controller wrote:

“There is a lot more going on in the suburbs around Washington, DC than most people realize,” She described how the Illuminati cult brainwashed and trained people to become assassins. http://www.centrexnews.com/columnists/svali/2001/05/0507.html

Has the mainstream media suggested a possible link to this cult? Do I need to ask? In Svali’s words, “who do you think owns AOL-Time Warner?”

To date, 12 people have been hit. Will the sniper stop at 13? Thirteen is a significant number in Freemasonry, which is an Illuminati vehicle. Thirteen represents Christ and his 12 disciples. The number signifies their scorn and hatred for Christianity.

The “Maryland sniper,” (like September 11 and the “War on Terror”) appear designed to traumatize and manipulate the public. I’m guessing that the sniper’s “purpose” is to build a case for gun control and domestic involvement by the military. Read on….

via Does A Satanic Cult Rule The World?.

Posted on oktober 24th, 2014 in Articles, Big Pharma/Medicine, Genocide, Health-Gezondheid, Uncategorized, World News-Wereldnieuws | No Comments »

BAYER AG CORP. (Aspirin) SPREADS HIV WORLDWIDE

Bayer is één van de beruchtste multinationals, die in de afgelopen 125 jaar van hun bestaan vele bedrijfsmisdaden op hun conto hebben staan. Zij kwamen o.a. in de publiciteit met:

* het fabriceren en verkopen van controversiële drugs, zoals Heroïne, Ciproxin en Baycol).
* het ontwikkelen van chemische oorlogswapens, gifgassen en vergiften, zoals Chloorgas, Zyklon B en VX.
* Het gebruik van gedwongen arbeid (slavernij dus) tijdens de Tweede Wereldoorlog, en talloze gevallen van vergiftiging,
* Bijwerkingen en milieuverontreiniging als gevolg van hun chemische en farmaceutische producten.

In december 2001 stond Bayer nummer één in de Top 10 van slechtste bedrijven van het jaar, gepubliceerd door De Multinational Monitor.

Kortgeleden werd Bayer ook eigenaar van Aventis, een bedrijf dat zich bezig houdt met Genetisch gemanipuleerd voedsel (GM-food),waardoor Bayer,( naast Monsanto) één van de grote spelers in deze controversiële handel wordt als het gaat om het ontwikkelen en verkopen van GM-food.

Onlangs kwam Bayer in het nieuws toen bekend werd, dat zij een aantal jaren geleden een met Aids besmet medicijn van de Amerikaanse markt moesten halen. Dit medicijn werd (UIT ALLE DOCUMENTEN BLIJKT ZONNEKLAAR, DAT BAYER OP DE HOOGTE WAS VAN DE BESMETTING), daarna naar een aantal Aziatisch landen, naar Latijns Amerika en ook naar Frankrijk, Spanje en Japan geëxporteerd en in de handel gebracht. Het betrof een hemofilie (bloedziekte) medicijn, dat destijds voornamelijk bij kinderen werd ingespoten.

In Frankrijk zijn hiervoor een aantal regerings functionarissen die dit lieten gebeuren, opgesloten. In Amerika is niet een van de verantwoordelijken vervolgd. De Amerikaanse regering liet dit gebeuren. De FDA (Food and Drug Administration is vergelijkbaar met de voedsel- en warenautoriteit in Nederland) liet dit gebeuren. De regering keek de andere kant op terwijl duizenden hemofilie patiënten, veelal kinderen, stierven.

Is toch iets anders dan een aspirientje, nietwaar?

[‘Corporations Behaving Badly: The Ten Worst Companies of 2001’, Russel Mokhiber and Robert Weissman, Multinational Monitor, December 2001, p8-19.]
SOURCE:
http://www.corporatewatch.org/

Waarom horen wij daar weinig of niets van in de Nederlandse media? Dit zijn toch geen kleinigheidjes zou je zeggen? Dit is massamoord met voorbedachten rade in mijn ogen en in de ogen van elk weldenkend mens. Waarom wordt dit soort bedrijven niet met de grond gelijk gemaakt? Waarom worden de verantwoordelijken niet levenslang opgesloten?
Omdat ze worden gesteund door “mensen” in “very high places”, zoals regeringen enzo.

Beetje googlen?:

hiv, aids, bayer, aspirin, plasma, nazi, alex jones infowars, prison planet, fritz springmeier,

Groetjes

Jan Snelders

BEKENTENISSEN VAN EEN ECONOMIC HITMAN (ehm)

Posted on oktober 24th, 2014 in American Politics, Articles, False flag operations, Geen categorie | No Comments »

24-10-2014
Hieronder een paar door mij vertaalde fragmenten uit het interview van Amy Goodman met “economic hit man” John Perkins.

President van de Wereldbank en Illuminati stroman Paul Wolfowitz:
“Als je ze niet kunt doden, koop ze dan!”. Hij doelt hier op hele volkeren en naties zoals b.v. Equador zoals in dit interview genoemd.
Uit dit idee werd de Economic Hit Man (Economische [sluip]moordenaar,)geboren.

Als u dit boek nog niet hebt gelezen, dan raad ik u dit van harte aan. Het werd namelijk geschreven door een tot de mensen teruggekeerde Economic Hit Man JOHN PERKINS, wiens geweten ging spreken na 9/11 en vond dat hij de wereld moest inlichten over wat er werkelijk achter de schermen van het wereldtoneel gebeurt.

Bekentenissen van een Economic Hit Man:
Hoe de Verenigde staten Globalisering misbruiken om van de arme landen Trillioenen dollars te stelen.

AMY GOODMAN: Fijn om je hier te hebben. Kun je ons uitleggen wat een Economic Hit Man is, e.h.m. zoals jij het noemt?

JOHN PERKINS: Waar we voor opgeleid zijn en wat ons werk is, bestaat uit het opbouwen en uitbreiden van het Amerikaanse rijk (empire). Om situaties te creëren waardoor zo veel mogelijk, bronnen van inkomsten naar ons land vloeien, naar onze bedrijven en naar onze regering en we zijn daarin buitengewoon goed geslaagd.
Inmiddels hebben we het grootste rijk in de geschiedenis van de wereld opgebouwd. Dat hebben we in de laatste 50 jaar vanaf de Tweede wereldoorlog tot stand gebracht met een minimum aan militair machtsvertoon. Slechts in zeldzame gevallen werd in deze periode militaire macht gebruikt als laatste mogelijkheid zoals in Irak het geval was.
In tegenstelling tot andere rijken in de wereldgeschiedenis werd dit Amerikaanse rijk voornamelijk tot stand gebracht door economische manipulatie, door bedrog, door fraude, door mensen te verleiden tot onze manier van leven en door het gebruik van de Economic Hit Man.(Economische sluipschutter). Ik heb daar voor 100% aan meegedaan.

AMY GOODMAN: Hoe ben je Economic Hit Man geworden? En voor wie werkte je?

JOHN PERKINS: Toen ik nog op de handelsschool zat ergens eind zestiger jaren werd ik gerekruteerd door de NSA (National Security Agency = Nationale Veiligheidsraad), de grootste en minst begrepen spionageorganisatie van ons land. Maar eigenlijk werkte ik voor privé bedrijven.
De eerste echte economic hit man was Kermit Roosevelt, (de kleinzoon van president Teddy Roosevelt, die begin jaren 50 de democratisch gekozen regering van Iran (Mossadegh’s regering) omver wierp zonder bloedvergieten.
Nou ja heel weinig bloedvergieten dan, maar er was geen sprake van miljoenen dollars verslindende militaire tussenkomst en hij slaagde erin om Mossadegh te vervangen door de sjah van Iran.
Wij beseften toen dat deze werkwijze een uitermate goede en efficiënte manier van werken was. Als we het zo deden, hoefden we ons geen zorgen te maken over een oorlog met Rusland. Het enige probleem was, dat Kermit Roosevelt een CIA agent was en dus in dienst van de Amerikaanse regering. Als hij dus gesnapt zou worden, zouden we ernstige moeilijkheden krijgen en het zou buitengewoon pijnlijk zijn.

Daarom werden potentiële EHS (Economic Hit Men) zoals ik weliswaar gerekruteerd door de CIA en de NSA (national security agency=nationale veligheids organisatie), maar werden we uitgezonden om te werken voor privé adviesbureaus en bedrijven, bouwbedrijven, industriële bedrijven enz., zodat wanneer we gepakt werden, we niet direct in verband gebracht konden worden met de regering.

AMY GOODMAN: OK, kun je ons uitleggen voor wat voor soort bedrijf jij werkte?

JOHN PERKINS: Het bedrijf waar ik voor werkte heette Chas. T. Main in Boston, Massachusetts, met ongeveer tweeduizend werknemers en ik werd daar Hoofd Econoom. Uiteindelijk werkten er 50 mensen onder mij. Maar mijn echte werk bestond uit het afsluiten van deals. We verstrekten leningen aan andere landen, hele grote leningen, die vele malen groter waren dan ze ooit zouden kunnen terugbetalen.

Eén van de voorwaarden voor de lening- laten we zeggen een biljoen dollar voor een land als Indonesië of Equador- was, dat zo’n land verplicht was om 95% van het bedrag terug te geven aan één of meerdere Amerikaanse bedrijven om de infrastructuur op te bouwen, bijvoorbeeld aan een bedrijf al Halliburton of een bedrijf als Bechtel. Dat zijn de grote jongens.

Deze bedrijven gingen dan dat land in en bouwden daar een systeem voor elektriciteitsvoorziening of havens of een wegennet, allemaal net voldoende om de rijksten in zo’n land van dienst te kunnen zijn. De arme bevolking in zo’n land bleef dan uiteindelijk met de torenhoge schuld zitten die zij onmogelijk kon terugbetalen.

Vandaag de dag moet een land als Equador meer dan de helft van zijn nationale budget besteden aan de aflossing van deze schulden en dat is natuurlijk onmogelijk voor hen. Dus we hebben hen letterlijk op de knieën. Als we dus meer olie nodig hebben, dan zeggen we tegen Equador: “Kijk, Je kunt je schuld aan ons niet terugbetalen, maar dan geef je gewoon de met olie gevulde regenwouden in het Amazonegbied aan onze oliebedrijven.”

En tegenwoordig gaan we daar dus naartoe en vernietigen deze regenwouden van de Amazone en we dwingen Equador dus om deze aan ons af te geven als gevolg van deze opgehoopte schuldenlast aan ons.
In het kort komt het er dus op neer, dat wij
-hen een enorme lening verstrekken, waarvan het meeste geld terugkomt naar de Verenigde staten, via de bedrijven die het land gaan “opbouwen”
-Het land blijft zitten met een enorme schuld met daarop een hoge interest, waardoor we hen in feite tot onze bedienden en slaven maken.
Het is imperialisme. Zo breiden we het imperium uit en deze manier van werken is enorm succesvol gebleken.

Volgende fragment:

AMY GOODMAN: Hoe nauw moest je samenwerken met de Wereldbank?

JOHN PERKINS: Wij werkten zeer, zeer nauw samen met de Wereldbank. Deze Wereldbank verstrekt namelijk het grootste deel van het geld, dat gebruikt wordt door de Economic Hit Man en het IMF. Het Internationale Monetaire Fonds.
Toen echter 9/11 plaats greep, ging mijn geweten spreken. Ik wist, dat het echte verhaal verteld moest worden, want wat er op 9/11 gebeurde is een direct gevolg van de acties van Economic Hit Men. De enige manier waarop we ons weer veilig kunnen gaan voelen in dit land en waarop we onze eigenwaarde weer terug kunnen krijgen is, als we de instituten en de systemen, die we hebben ontwikkeld zoals de Wereldbank, weer positief gaan gebruiken waar ze oorspronkelijk voor bedoeld waren, namelijk het werkelijk steun geven aan de wederopbouw of opbouw van de verwoeste delen van de wereld. Ik geloof er heilig in dat dit mogelijk is. Hulp, echte hulp aan arme mensen. Er sterven momenteel 24.000 (vierentwintig duizend) mensen per dag. Wij kunnen dat veranderen.

Groetjes
Jan Snelders

Jon Rappoport’s Blog

Posted on september 19th, 2014 in Articles | No Comments »

Anti-logic: the education plague

By Jon Rappoport

September 19, 2014

http://www.nomorefakenews.com

In all times and places, logic is never taught to the masses. There is no intention to do so.

Now, in our “egalitarian society,” education carries with it great PR pretension, a fakery that outflanks any other period in history.

Therefore, graduating students wrongly believe they know how to think.

In my collection, The Matrix Revealed, I include a basic logic course that analyzes passages of text for flaws and fallacies in reasoning.

In my latest collection, Power Outside the Matrix, I include a long audio tutorial, Analyzing Information in the Age of Disinformation, which is all about carrying out deep investigations of major official scenarios/stories, and discovering how and where these official structures can be penetrated, taken apart, and unfolded, so all their flaws and deceptions are exposed.

These two trainings are meant to remedy the deep hole people find themselves in, when they go up against entrenched (or even alternative) “knowledge.”

In this article, I want to focus on a particular logical fallacy I call: “this means that.”

It runs rampant throughout society. The fallacy bleeds into the reasoning process, into notions of self-worth, into people’s need to identify themselves with an “acceptable” position.

Take the concept of manmade global warming. For many people, affirming this as a reality means:

Read on:

via Jon Rappoport’s Blog.

CDC Autism/Vaccine Coverup Extends to Media and Journals | Pakalert Press

Posted on september 1st, 2014 in Agenda 21, Articles, Big Pharma/Medicine, Eugenetics, Health-Gezondheid, Mainstream-Media, New World Order, World News-Wereldnieuws | No Comments »

The CDC, the mainstream media and scientific journals are participating in what may be the most heinous and far-reaching medical cover up of our time.

The long running controversy over the role of vaccines in the steadily expanding autism epidemic – which the CDC says affects 1 in every 68 U.S. children – continues to bubble to the surface.  With the recent publication of a study revealing African-American boys receiving their first MMR vaccine before 36 months of age are 3.4 times more likely to develop autism vs. after 36 months, and the confessions of William Thompson, a senior CDC scientist turned whistleblower, who revealed that his own agency covered up the autism-vaccine link in African-American boys over at least the past decade, we may be witnessing the long suppressed emergence of the truth about vaccine-induced brain damage.

But powerful forces are at play here, and only hours ago, it was was revealed that the journal that published the highly concerning MMR/autism study — Translational Neurodegeneration — removed it suddenly from their website, with the following explanation:

Read on..

via CDC Autism/Vaccine Coverup Extends to Media and Journals | Pakalert Press.

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive

Posted on september 1st, 2014 in 2012, 9/11, Agenda 21, American Politics, Ancient History, Articles, Banks and Banksters, Big Pharma/Medicine, Books, Chemtrails, CIA-Intelligence, David Icke, Documentaries, Ebola, Education to slavery, Energy, Environment-Milieu, Eugenetics, Europe-Europa, Extra terrestrial-Buitenaards, Food-Voeding, Food-Voedsel, Geen categorie, Genocide, Genocide-Volkerenmoord, Greece-Griekenland, H.A.A.R.P, Health-Gezondheid, History-Geschiedenis, Informatieve websites, Internet, Iran, Israël-Palestine conflict, Jordan Maxwell video's, Mainstream-Media, Marijuana/ Hemp, Maya's, Middle East-Midden Oosten, Mindcontrol, Money-Geld, Music everywhere!!, Music Industry, My other websites, Nature and Wildlife, New weapons to be used against you, New World Order, NSA, Oranje, Pedo-files, Politiek in Nederland, Religious institutions, Science-Wetenschap, Social Media, State Terrorism, Survival, Ukraïne, WanttoKnow.info, Wars&Conflicts, World News-Wereldnieuws | No Comments »

DEZE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het (wereld) regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte (wereld) regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag.

Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die (bewust of onbewust) al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

CNN asks serial lying liar to comment on the CDC whistleblower scandal! « Jon Rappoport’s Blog

Posted on augustus 29th, 2014 in Articles, Big Pharma/Medicine, Health-Gezondheid, Mainstream-Media, World News-Wereldnieuws | No Comments »

CNN asks serial lying liar to comment on CDC whistleblower scandal!

by Jon Rappoport

August 29, 2014

www.nomorefakenews.com

You want a perfect example of how mainstream media covers up the truth and endangers lives? Here it is.

Yesterday, CNN published an article about CDC whistleblower William Thompson. (CNN: “Journal questions validity of autism and vaccine study.”)

The day before yesterday, Thompson confessed that he and other CDC coauthors fabricated a 2004 CDC study, in order to hide an MMR-vaccine connection to autism.

Those other co-authors included Dr. Frank DeStefano. DeStefano was the lead author of the 2004 study.

So naturally…CNN goes to DeStefano for a quote defending the safety of vaccines, and De Stefano, the accused liar, tells another lie without blushing, without missing a beat.

He says:

Read on….

via CNN asks serial lying liar to comment on the CDC whistleblower scandal! « Jon Rappoport’s Blog.

News: Why Wars Never End, Obama’s Crackdown on the Press, Hemp’s Rebirth in US

Posted on augustus 25th, 2014 in Articles, WanttoKnow.info, Wars&Conflicts | No Comments »

Why We Fight Wars

August 18, 2014, New York Times

http://www.nytimes.com/2014/08/18/opinion/paul-krugman-why-we-fight.html

A century has passed since the start of World War I, which many people at the time declared was “the war to end all wars.”

Unfortunately, wars just kept happening. In influential research sponsored by the World Bank, the Oxford economist Paul Collier has shown that the best predictor of civil war, which is all too common in poor countries, is the availability of lootable resources like diamonds.

Whatever other reasons rebels cite for their actions seem to be mainly after-the-fact rationalizations. If you’re a modern, wealthy nation, however, war — even easy, victorious war — doesn’t pay. And this has been true for a long time.

In his famous 1910 book The Great Illusion, the British journalist Norman Angell argued that “military power is socially and economically futile.” As he pointed out, in an interdependent world (which already existed in the age of steamships, railroads, and the telegraph), war would necessarily inflict severe economic harm even on the victor.

Modern nations can’t enrich themselves by waging war. Yet wars keep happening. Why? Governments all too often gain politically from war, even if the war in question makes no sense in terms of national interests. Nations almost always rally around their leaders in times of war, no matter how foolish the war or how awful the leaders. Argentina’s junta briefly became extremely popular during the Falklands war.

For a time, the “war on terror” took President George W. Bush’s approval to dizzying heights, and Iraq probably won him the 2004 election. True to form, Mr. Putin’s approval ratings have soared since the Ukraine crisis began.

Read on:

via News: Why Wars Never End, Obama’s Crackdown on the Press, Hemp’s Rebirth in US.