Archive for the ‘Europe-Europa’ Category

TTIP lek: EU-voorstel ondermijnt democratische waarden | Irma Schiffers schrijft… (Dutch/English)

Posted on april 23rd, 2015 in Agenda 21, American Politics, Europe-Europa, World News-Wereldnieuws | No Comments »

TTIP lek: EU-voorstel ondermijnt democratische waarden

23

APR

In het artikel van gisteren onder andere over de dringende waarschuwing voor het grote dreigende gevaar dat uitgaat van de supermacht van de financiële elite, die ook nu weer afgegeven is door journalist en antropoloog Joris Luyendijk, schreef ik al dat de deze dreiging niet minder wordt met het TTIP-verdrag

Is de democratie voor wat er nog van over was helemaal uitverkocht?

Volgens een uitgelekt voorstel van de Europese Commissie in de lopende EU-VS Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) onderhandelingen, zullen de wetgevende initiatieven van de EU-lidstaten moeten worden doorgelicht op mogelijke effecten voor particuliere zakelijke belangen. Dit voorstel vind je hier.

Het voorstel maakt deel uit van een breder plan voor zogenaamde “regulerende samenwerking”. Maatschappelijke organisaties hebben eerdere processen van dit plan aan de kaak gesteld in de hoop deze regelgeving te kunnen tegenhouden of terug te draaien om het algemeen belang te beschermen. De nieuwe elementen in het gelekte voorstel vergroten het probleem, volgens maatschappelijke organisaties.

Maatschappelijke groeperingen hebben dit plan tot “regulerende samenwerking” veroordeeld als een belediging voor de parlementaire democratie. “Dit is een belediging voor de burgers, de verkozen politici en de democratie zelf”, zegt Max Bank van Lobby controle.

Het voorstel tot “regulerende uitwisseling” zal wetten afdwingen die door democratisch gekozen politici zijn opgesteld door middel van een uitgebreid

via TTIP lek: EU-voorstel ondermijnt democratische waarden | Irma Schiffers schrijft… (Dutch/English).

Bekijk deze prachtige animatie over de Europese Crisis | Beurs.com

Posted on oktober 30th, 2014 in Europe-Europa | No Comments »

Bekijk deze prachtige animatie over de Europese Crisis

19/08/2014

Ronald Hendrickx

De creatie van de Europese Unie is een nobel idee. Europa was een continent dat constant met elkaar in oorlog lag en waar handel werd beperkt door de verschillende valuta. De EU bracht vrede op het continent en verbeterde de handelsrelaties. Maar de creatie van de Europese Unie bracht ook fouten met zich mee, fouten die na de financiële crisis in de Verenigde Staten de wereld voor de 2e keer op de rand van de afgrond bracht.

Een munt voor heel Europa was de kroon op het werk van een Verenigd Europa. Het grote probleem was echter dat Europa een gelijk monetair beleid had, maar dat elk land nog steeds een eigen fiscaal beleid heeft. Europa leefde op kosten van de Duitse kredietkaart en het Europese bankenstelsel raakte ontzettend met elkaar verbonden … tot het systeem niet meer werkte.

Bekijk (en deel) deze prachtige video over het ontstaan van de Europese Crisis en de oplossing om een definitief einde te maken aan de Europese Crisis. Zal Europa er in slagen de nodige stappen te zetten ?

via Bekijk deze prachtige animatie over de Europese Crisis | Beurs.com.

E-mailactie TTIP – foodwatch

Posted on oktober 10th, 2014 in Burgerinitiatief en Petities, Europe-Europa | No Comments »

Teken nu en stop het omstreden handelsverdrag TTIPAchter gesloten deuren, in het grootste geheim, wordt er tussen de EU en de VS onderhandeld over het handelsverdrag TTIP.

Regeringen en bedrijven beloven ons om economische groei en banen te creëren aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Maar foodwatch is er samen met 250 andere maatschappelijke organisaties van overtuigd dat de overeenkomst vooral grote bedrijven dient, niet de Europese burgers.

Het grootste gevaar is niet de verzwakking van de bestaande normen. Noodzakelijke verbeteringen op gebied van milieu-, arbeids- dierenwelzijns- en consumentenrechten worden vrijwel onmogelijk gemaakt, omdat regelgeving door zowel de EU als de VS moet worden goedgekeurd. Bovendien kunnen bedrijven straks mogelijk een klacht indienen, als ze kunnen aantonen dat politiek beleid tot economische schade leidt. In gewone mensentaal: politici kijken wel uit om wetten te maken die consumenten beschermen en economisch nadelig zijn voor bedrijven. Dat kan ze op een flinke schadeclaim komen te staan. We moeten ons samen verzetten tegen dit zorgwekkende ondemocratische proces. Europese regels die de kwaliteit en veiligheid van ons voedsel waarborgen, kunnen mogelijk door de VS en de voedselindustrielobby onderuit geschoffeld worden. De Europese Commissie heeft ons verzoek tot het starten van een officieel burgerinitiatief afgekeurd. Samen met 250 andere organisaties, heeft foodwatch besloten de petitie toch te starten. We moeten politici tonen hoe bezorgd en verontwaardigd Europese consumenten zijn over TTIP. Het doel is één miljoen handtekeningen.

Teken nu en vraag je vrienden, kennissen, collega’s en familie hetzelfde te doen!

via E-mailactie TTIP – foodwatch.

Criminal Mainstream Media Clarity In the Court of Hell – Part 2

Posted on oktober 4th, 2014 in Agenda 21, American Politics, Banks and Banksters, Education to slavery, Europe-Europa, Mainstream-Media, New World Order, World News-Wereldnieuws | No Comments »

“The People become Zombie-Like

Through Believing the Media”

ForbiddenKnowledgeTV

Alexandra Bruce

October 3, 2014

****************************************************************************

WARNING: Contains graphic scenes of human carnage occurring now in Ukraine.

****************************************************************************

This clip is a continuation of Part 1, seen here:

http://www.forbiddenknowledgetv.com/page/26723.html

Pastor Ivo Sasek continues his warning of the inevitability of War War III, unless the people wake up and refuse to be mind controlled by the mass media, citing the following pattern in all past wars:

“The US-warmongers, who are financially steered by foreigners, are striving for complete world domination.”

“Why we know World War Three is just around the corner:

1. Because the externally, financially-controlled US Government wants it.

2. Because the United States are bankrupt, they’re economically-depressed and they are the most indebted country on Earth.

3. Because the new BRICS banking system seals the final downfall of Wall Street and Pentagon Capitalism.

4. Because the US Government has always re-structured its national bankruptcy through external wars.

5. Because the bond-slaves of Wall Street, sitting in the White House desire undivided world dominion.

6. Because the mainstream Media, who are allies of the US intrigues, spread their war lies, worldwide, and thus systematically instigate a readiness for war in all peoples.

7. Because this results in making the people zombie-like, through believing the media.”

(Turn off the TV!!!)

via Criminal Mainstream Media Clarity In the Court of Hell – Part 2.

SCOTTISH NATIONAL PARTY (SNP) INMIDDELS DERDE PARTIJ IN GROOT-BRITTANNIË | HERSTEL DE REPUBLIEK

Posted on september 27th, 2014 in Europe-Europa, New World Order, World News-Wereldnieuws | No Comments »

SCOTTISH NATIONAL PARTY (SNP) INMIDDELS DERDE PARTIJ IN GROOT-BRITTANNIË

GEPLAATST DOOR ADMINISTRATOR

⋅ 27 SEPTEMBER 2014

De Schotten die op 18 september j.l. tegen de afscheiding van het Verenigd Koninkrijk hebben gestemd, zullen zich nog wel eens achter de oren krabben.

Velen doen dat ook getuige het feit dat een peiling heeft uitgewezen, dat na de Conservatieven en Labour de SNP de derde partij van het land is.

Binnen 48 uur hebben zich 11.000 nieuwe leden gemeld.

Want bijna direct na de uitslag verklaarde de Britse premier David Cameron dat er in tegenstelling tot gedane toezeggingen wel degelijk zal worden gesneden in het Schotse budget. Ook werd bekend, dat de Britse regering zwaar heeft gelobbyd bij het bedrijfsleven om de bevolking te waarschuwen voor enorme werkloosheid als gevolg van de afscheiding. Het aanwakkeren van angst over werkgelegenheid en defensie had zijn vruchten afgeworpen. David Cameron schepte er over op, hoe je een referendum moet torpederen tegen miljardair burgemeester Bloomberg in New York, voordat hij een speech ging afsteken.

via SCOTTISH NATIONAL PARTY (SNP) INMIDDELS DERDE PARTIJ IN GROOT-BRITTANNIË | HERSTEL DE REPUBLIEK.

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive

Posted on september 1st, 2014 in 2012, 9/11, Agenda 21, American Politics, Ancient History, Articles, Banks and Banksters, Big Pharma/Medicine, Books, Chemtrails, CIA-Intelligence, David Icke, Documentaries, Ebola, Education to slavery, Energy, Environment-Milieu, Eugenetics, Europe-Europa, Extra terrestrial-Buitenaards, Food-Voeding, Food-Voedsel, Geen categorie, Genocide, Genocide-Volkerenmoord, Greece-Griekenland, H.A.A.R.P, Health-Gezondheid, History-Geschiedenis, Informatieve websites, Internet, Iran, Israël-Palestine conflict, Jordan Maxwell video's, Mainstream-Media, Marijuana/ Hemp, Maya's, Middle East-Midden Oosten, Mindcontrol, Money-Geld, Music everywhere!!, Music Industry, My other websites, Nature and Wildlife, New weapons to be used against you, New World Order, NSA, Oranje, Pedo-files, Politiek in Nederland, Religious institutions, Science-Wetenschap, Social Media, State Terrorism, Survival, Ukraïne, WanttoKnow.info, Wars&Conflicts, World News-Wereldnieuws | No Comments »

DEZE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het (wereld) regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte (wereld) regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag.

Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die (bewust of onbewust) al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

OEKRAÏNE – WIE STEUNEN “WIJ NEDERLANDERS” DAAR OOK AL WEER? | HERSTEL DE REPUBLIEK

Posted on augustus 25th, 2014 in Europe-Europa, New World Order, Politiek in Nederland | No Comments »

OEKRAÏNE – WIE STEUNEN “WIJ NEDERLANDERS” DAAR OOK AL WEER?

GEPLAATST DOOR ADMINISTRATOR ⋅ 25 AUGUSTUS 2014 ⋅ 14 REACTIESOnderstaand een interview met een gevangen genomen Oekraïense soldaat, geboren en getogen in Lugansk.

Vijf minuten van uw kostbare tijd, lukt dat?

Het moet wel in het Duits – want in Nederland kom je dit soort sfeertekeningen niet tegen. Zal met “ons verwerkingsproces” te maken hebben, met de kilometers lange rouwstoet nog vers in het geheugen.Voor het geval u was vergeten wie “onze strijd” daar strijden, hoe “onze bondgenoten” daar te werk gaan en waar uw belastinggeld via o.a. het IMF aan wordt besteed.Hier de bevestiging van wat de boven u gestelden vooral verzwijgen:

via OEKRAÏNE – WIE STEUNEN “WIJ NEDERLANDERS” DAAR OOK AL WEER? | HERSTEL DE REPUBLIEK.

Hoe durven ze – de Euro, de crisis en de grote puinhoop | Stop de bankiers

Posted on april 18th, 2014 in Europe-Europa | No Comments »

Het had een geweldig feestje moeten zijn. Maar elf jaar na de lancering van de euro is de crisis totaal. Nooit waren de tegenstellingen tussen de landen zo scherp, nooit was de kloof tussen arm en rijk zo aanstootgevend.

Deze webserie is een bewerking van Hoe durven ze – De euro, de crisis en de grote hold-up, Peter Mertens, uitgeverij EPO, Berchem Antwerpen.

De Eyjafjallajökull is een natuurfenomeen. De economische crisis niet. Hier past geen verbijstering over ontembare krachten, maar verontwaardiging. Bankiers, poenslurpers en luchtbellenblazers kregen na de crisis van 2008… nog meer macht. In een grote hold-up verhuisden opnieuw miljoenen euro’s naar de miljonairs. In Europa hebben de speculanten ondertussen een keizerlijke status gekregen, en worden ze braafjes “markten” genoemd. Als waren ze keizer Nero, beslissen ze – met duim omhoog of omlaag – over de toekomst van gehele volkeren. Van Griekenland en Italië tot bij ons eisen zij alweer dat u en ik de crisis betalen, voor de tweede keer. Hoe durven ze!

Hoe durven ze? brengt de geest van Tijl Uilenspiegel en de geuzen tot leven, de tegenstroom die democratie, vrijheid en economie opnieuw wil veroveren op de papen en zakenkabinetten van het kapitalistische Europa.

 

Hoe durven ze – de Euro, de crisis en de grote puinhoop | Stop de bankiers.

DE EUROPESE UNIE: MISLEIDING, BEDROG EN DIEFSTAL | HERSTEL DE REPUBLIEK

Posted on januari 8th, 2014 in Europe-Europa | No Comments »

DE EUROPESE UNIE: MISLEIDING, BEDROG EN DIEFSTAL | HERSTEL DE REPUBLIEK.

De Nazi achtergrond van de ‘EU te Brussel’ | www.Relay-of-life.org

Posted on december 30th, 2013 in Europe-Europa | No Comments »

De Nazi achtergrond van de ‘EU te Brussel’

Wat u altijd wilde weten over de ‘EU Brussel’– Maar niemand u durfde te vertellen!

via De Nazi achtergrond van de ‘EU te Brussel’ | www.Relay-of-life.org.