Archive for the ‘Oranje’ Category

DE VOORDELEN VAN EEN CONSTITUTIONELE MONARCHIE | HERSTEL DE REPUBLIEK

Posted on maart 15th, 2016 in Geen categorie, Oranje, Politiek in Nederland | No Comments »

Nederlanders zouden naïef zijn.Goedgelovig en dommig, lui, vetgemest, gedrogeerd en conformistisch.Voor een deel klopt dat wel, maar over het algemeen is het niet waar, integendeel.Nederlanders werken moedwillig mee aan het instand houden van twee eeuwen onrecht. Sinds het aantreden van een dynastieke verzameling bastaarden met de naam “De Zielige Zeikerds van Oranje-Nassau” worden we in het opgedrongen “koninkrijk” van de straat gehouden door leugens en bedrog als het over de rijkdom van deze familie….lees verder

Bron: DE VOORDELEN VAN EEN CONSTITUTIONELE MONARCHIE | HERSTEL DE REPUBLIEK

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN) | hetuurvandewaarheid.info

Posted on oktober 7th, 2014 in Oranje, Politiek in Nederland | No Comments »

Papiergeld hier....

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN)

Geplaatst op 18 november 2012 door hetuurvandewaarheid

 

BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN)

GEERTRUIDA FOK  EN DE ROMANOV BLOEDLIJN

Voor eens en voor altijd maken wij een einde aan het fabeltje van het “Huis van Oranje-Nassau” en hun onrechtmatig toegeëigende erfrecht voor het per definitie leveren van het Nederlandse staatshoofd, regeringshoofd, voorzitter Raad van State, gepaard gaande met belastingvrijstelling en talloze andere privileges. Een ongekozen staatshoofd, die naar verluid wel eens last heeft van haar “Russische temperament” en de kunstzinnigheid van de Romanovs heeft geërfd…….

Leest u dan eerst het verhaal van het 7-jarige meisje, dat volgens plan dood had moeten zijn, doch in plaats daarvan een licht heeft laten schijnen op de ware, frauduleuze aard van Emma en Wilhelmina die “de monarchie” hebben gered – maar tegen welke prijs?

Lees verder

via BASTAARDEN OP DE TROON (1890 – HEDEN) | hetuurvandewaarheid.info.

Wist u dat? van ons koningshuis! – Plazilla.com

Posted on oktober 7th, 2014 in Oranje, Politiek in Nederland | No Comments »

WIST U DAT:

Het geslacht Oranje Nassau al sinds 1702 niet meer bestaat.

Koning Willem 1 het eiland Banka heeft over genomen van de Engelsen.

Er eind 1800 op dat zelfde eiland cocaplanten werden verbouwd.

Er in 1900 in Amsterdam een cocaïne fabriek word geopend en dit de grootste is van de wereld.

Het Nederlandse koningshuis hier groot aandeelhouder van is.

Nederland in de eerste en tweede wereldoorlog cocaïne en endorfine verstrekt aan Duitse en geallieerde strijdkrachten.

Deze elkaar onder invloed afslachten.

Er na de oorlog een markt is voor cocaïne om de verslaafde soldaten te voorzien in hun behoefte.

De Amsterdamse cocaïne fabriek in 1970 word overgenomen door AKZO NOBEL. Onder de naam NCF Holding BV.

Koningin Wilhelmina in mei 1940 artikel 21 van de grondwet heeft geschonden toen zij en de regering naar Engeland vluchten.

Lees verder

via Wist u dat? van ons koningshuis! – Plazilla.com.

Crisis en bezuinigen… maar MÁXIMA wil tuin van 4 miljoen! | Stop de bankiers

Posted on september 21st, 2014 in Oranje | No Comments »

PRINSJESDAG-SCHANDAAL: Krijgen Willem-Alexander en Máxima dan met álles hun zin?

Het gaat, zo hoorden we deze PRINSJESDAG, nog niet helemaal goed met Nederland. Vooral ouderen gaan nieuwe bezuinigingen voelen. Maar dat weerhoudt ons nieuwe Koningspaar er niet van zich RONDUIT ONBESCHEIDEN op te stellen… Na de ingrijpende, opnieuw miljoenen kostende, verbouwing van HUIS TEN BOSCH, een vakantiewoning van 4,5 miljoen euro, een speedboot van zeven ton, een verlengde Audi A8 van bijna 650.000 euro hebben KONING WILLEM-ALEXANDER en KONINGIN MÁXIMA hun zinnen nu gezet op een nieuwe paleisTUIN! WEEKBLAD PRIVÉ onthulde enkele weken geleden al dat bij de reeds in gang gezette renovatie van Paleis Huis ten Bosch, waar de Koning met zijn gezin in de zomer van 2016 zijn intrek zal nemen, niet op een dubbeltje wordt gekeken. Maar bij het onder handen nemen van de tuin groeien de bomen pas écht tot in de hemel…

via Crisis en bezuinigen… maar MÁXIMA wil tuin van 4 miljoen! | Stop de bankiers.

FOUT: 200 JAAR PRINSJESDAG | HERSTEL DE REPUBLIEK

Posted on september 17th, 2014 in Oranje, Politiek in Nederland | No Comments »

FOUT: 200 JAAR PRINSJESDAG

GEPLAATST DOOR ADMINISTRATOR ⋅ 17 SEPTEMBER 2014

“Prinsjesdag”- je kunt met goed fatsoen dat woord toch niet uit je bek krijgen?

Maar in Nederland heeft iedere volwassene het erover. Het zegt iets over volwassen Nederlanders en hun verweekte denkvermogen.

Afgezien van het monotone geleuter van een onwettig hoofd van de regering, spreekt de inhoud ook al niet aan.

Het is [1] altijd een moeilijk jaar geweest en [2] volgend jaar zal het niet veel beter worden. Waar de Overbodige en zijn Argentijnse bijzit het nooit over hebben is het feit dat hun bij elkaar gestolen vermogen minimaal het dubbele van ‘s lands staatsschuld is inmiddels. Over zijn talloze vakanties of onverwachte tripjes naar drugsgerelateerde regio’s zal niemand het hebben. Of waarom wij een onwettig nazi-regime in Oekraïne steunen. Vragen worden nooit gesteld, dat schijnt ongepast te zijn en leidt zelfs tot strafvervolging als gevolg van [1] discriminatie, [2] anti-semitisme of [3] majesteitsschennis. Dat door de installatie van een foute familie als hoofd van de Nederlandse regeringen sinds 1814, de burger al 200 jaar lang volcontinue wordt beledigd, kunnen we wettelijk niet verhalen. Want wie de wet schrijft, spreekt automatisch “recht” in deze verwrongen nepstaat aan de Noordzee.

De journalistiek leutert dapper met de gangbare opinie mee.

Lees verder:

via FOUT: 200 JAAR PRINSJESDAG | HERSTEL DE REPUBLIEK.

DNA Koningin-bloedverwanten

Posted on september 14th, 2014 in Oranje | No Comments »

DNA Koningin-bloedverwanten

Koningin en nazaten GÉÉN Oranje en GÉÉN recht op de troon ?

dinsdag 9 februari 2010

Zie: http://blauwbloeddna.blogspot.com/2011/03/pegasus-blauw-bloed-dna-koningin.html

Geplaatst door Pegasus op 09:36

DNA Koningin-bloedverwanten

 

Hoe staat het met het DNA van de Oranjes?

Is het koningshuis gebaseerd op een Staatsrechtelijke dwaling dat zij afstammelingen zijn van Willem van Oranje?. De lijn van Willem van Oranje houdt op bij de achterkleinzoon van stadhouder Willem III tevens koning van Engeland. Willem III (1650-1702) had geen nageslacht,zodat na zijn dood de titel Prins van Oranje wettelijk naar zijn volle neef Frederik III koning in Pruisen ging. Na de dood van Willem III -1650-1702 (achterkleinzoon van Willem van Oranje),hield de lijn van Oranje op omdat deze Willem III geen nageslacht had en alleen de oudste zoon van de Prins van Oranje volgens de dynastie de titel erfprins van Oranje mocht voeren.

Maar in feite hield de Oranje lijn voor ons huidig Koningshuis reeds op bij Willem van Oranje (1533-1584)Dit omdat ons huidig koningshuis in een ander stamboom/bloedlijn tak loopt met als stamvader Willem Frederik van Nassau en wel via Jan van Nassau (1535-1606) naar Ernst Casimir I (1573-1632) naar Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664) naar Hendrik Casimir II (1657-1696) en vervolgens uitkomende bij Johan Willem Friso (1687-1711)-Willem IV (1711-1751), waarna men vervolgens graag wil doen geloven dat de bloedverwant lijn verder liep van Willem V (1748-1806), Willem I (1772-1843)-Willem II(1792-1849)-Willem III (1817-1890)-Koningin Wilhelmina en tenslotte Koningin Juliana en Beatrix. Echter dat zou zo geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III (1817-1890) op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.

Lees verder

via DNA Koningin-bloedverwanten.

Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive

Posted on september 1st, 2014 in 2012, 9/11, Agenda 21, American Politics, Ancient History, Articles, Banks and Banksters, Big Pharma/Medicine, Books, Chemtrails, CIA-Intelligence, David Icke, Documentaries, Ebola, Education to slavery, Energy, Environment-Milieu, Eugenetics, Europe-Europa, Extra terrestrial-Buitenaards, Food-Voeding, Food-Voedsel, Geen categorie, Genocide, Genocide-Volkerenmoord, Greece-Griekenland, H.A.A.R.P, Health-Gezondheid, History-Geschiedenis, Informatieve websites, Internet, Iran, Israël-Palestine conflict, Jordan Maxwell video's, Mainstream-Media, Marijuana/ Hemp, Maya's, Middle East-Midden Oosten, Mindcontrol, Money-Geld, Music everywhere!!, Music Industry, My other websites, Nature and Wildlife, New weapons to be used against you, New World Order, NSA, Oranje, Pedo-files, Politiek in Nederland, Religious institutions, Science-Wetenschap, Social Media, State Terrorism, Survival, Ukraïne, WanttoKnow.info, Wars&Conflicts, World News-Wereldnieuws | No Comments »

DEZE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:

* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het (wereld) regerings-bedrijfs – media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.

* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte (wereld) regerings-bedrijfs-media complex en religies.

* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de “wapens” aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag.

Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die (bewust of onbewust) al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Jan Snelders

via Complotpraktijken | Conspiracy Video Archive.

VLUCHT MH-17 KAMERVRAGEN | HERSTEL DE REPUBLIEK

Posted on augustus 25th, 2014 in Oranje, Politiek in Nederland | No Comments »

De laatste tijd zijn wij vrijwel uitsluitend druk met het ontmantelen van een “virtuele werkelijkheid”.

Deze werkelijkheid wordt samengesteld uit het vele “nieuws” dat ons wordt gebracht in de vorm van plaatjes, filmpjes, omgekochte pers-agenten en ‘deskundigen”.

Vandaag worden er aan “de regering” kamervragen gesteld door de “volksvertegenwoordigers”.

Helaas zit zoals gebruikelijk de eindverantwoordelijke wegens drukke werkzaamheden elders er niet bij: het staatshoofd moet het prinsessen-legsel naar school brengen.

Lees verder:

via VLUCHT MH-17 KAMERVRAGEN | HERSTEL DE REPUBLIEK.

Edwin de Roy van Zuydewijn bij Pauw en Witteman «

Posted on december 4th, 2013 in Oranje | No Comments »

Edwin de Roy van Zuydewijn bij Pauw en Witteman «.

DE VELSER AFFAIRE: WAT MOGEN WIJ NIET WETEN? [UPDATE] | HERSTEL DE REPUBLIEK

Posted on mei 12th, 2013 in Oranje | No Comments »

DE VELSER AFFAIRE: WAT MOGEN WIJ NIET WETEN? [UPDATE] | HERSTEL DE REPUBLIEK.