De familie Bush en nazi-Duitsland. (I)

[ deel I – deel II ]

Hoe staalbaron Thyssen en grootvader Bush Hitler groot maakten.

De familie Bush speelde een centrale rol in het financieren en bewapenen van Adolf Hitler voor zijn machtsovername in Duitsland. Ze hielp de kanonnenfabrikanten de nazi-oorlogsmachine op te bouwen. In de eerste oorlogsjaren streek de familie Bush de winst op van de slavenarbeid in de ertsmijnen van Auschwitz. Ze hielp de theorie van de ‘raszuiverheid’ ontwikkelen. De banden van de familie Bush met nazi-Duitsland.

Door Peter Mertens, 3 oktober 2002*

via Hoe staalbaron Thyssen en grootvader Bush Hitler groot maakten..