Shell moet stoppen met fracking!

Het boren naar schaliegas vergiftigt drinkwater, lucht en landbouwgrond en staat de overgang naar duurzame energie in de weg. In Nederland stoppen we schaliegas. Maar het Nederlandse Shell wil in andere landen gewoon doorgaan met boren op een gigantische schaal. Dit moeten we koste wat kost voorkomen!

Shell’s miljardeninvesteringen maken de ‘carbon bubble’ alleen maar groter. Dit is de gigantische overwaardering van de mondiale olie- en gas reserves. 80% van de bestaande reserves moet in de grond blijven, om onder de 2 graden klimaatverandering te blijven – een grens waarover wereldwijd overeenstemming is, die voorkomt dat klimaatverandering onherstelbare schade aanricht.

We moeten Shell een halt toe roepen. Samen maken we een vuist tegen milieuverwoestende schaliegasboringen! Kom in actie tegen schaliegas en teken de petitie!

via Milieudefensie | What the Frack?!.