De Kerk is tientallen jaren op de hoogte geweest van het kindermisbruik van Eric Dejaeger, de Vlaamse pater die meer dan twintig jaar in Canada heeft gewoond tussen de eskimo’s. Voor het eerst geeft zijn congregatie, de paters Oblaten, dat misbruik ook toe. Dejaeger heeft achtendertig kinderen misbruikt, en er zijn achtenzeventig klachten tegen hem. Het VTM-magazine Telefacts legt het misbruik nu bloot, van Canada tot Roeselare, en toont voor het eerst privébeelden van Dejaeger met de kinderen.

Bekijk de video:

via Onthutsende beelden Vlaamse pedopater | VTM NIEUWS.