Een totaal ongeloofwaardige premier die het onderzoek afblaast voordat die goed en wel is begonnen, drukt Nederland op de harde feiten. Dit land wordt niet door onszelf geregeerd, maar werkt volgens instructie van buitenlandse machten. Onder dankzegging aan de Kiev Junta in Oekraïne, die de gevechtsactiviteiten plotseling verlegde naar het rampgebied om het zo ontoegankelijk mogelijk te maken, kan “de regering” haar welverdiende vakantie na deze lastige onderbreking rustig voortzetten. Rutte las zijn tekstje onaangedaan op van een papiertje: “Iedereen zal met mij eens zijn, dat het onverantwoordelijk is om onze mensen …. etc.” We horen niets van verdwenen tapes, niets van de zwarte dozen, niets van 80 ontbrekende lichamen. Wij horen daarentegen wél veel van de moeilijke situatie ter plekke en het oorlogsgeweld aldaar, over de moeizame identificatie van de lichamen (die er toch vooral eerst zo keurig uitzagen), wij vernemen over onze saamhorigheid en witte armbandjes, het is een ongekend goed geregisseerde lawine van absoluut non-nieuws die ons van de straat moet houden. Wij moeten ons derhalve beseffen, dat wij als toeschouwer buiten de poort, het vrijwel als enige NIET met hem eens zijn. Ons wordt verweten, dat wij geen “respect” voor de nabestaanden hebben. Terwijl het omgekeerde het geval is en wij “de regering” verwijten de nabestaanden monddood te maken door op het graf van de slachtoffers hun meelevende behoefte te doen.

via VLUCHT MH-17 DE AFSLUITING | HERSTEL DE REPUBLIEK.