Als je wil weten wat er echt aan de hand is in deze wereld: FOLLOW THE MONEY, ofwel: Volg het geld. Kijk hoe en door wie het gemaakt wordt en hoe de mens van alle tijden wordt belazerd en beheerst door de bankiers van alle tijden. Leer wat rente is en wat een sluw en duivels plan erachter zit. Zie hoe de wereldeconomieën gestuurd worden door enkelen en door wie en waarom crises in het algemeen en deze laatste in het bijzonder verzoorzaakt worden.
Na het bekijken van deze video’s bent u een stuk wijzer.