Bekijk deze prachtige animatie over de Europese Crisis

19/08/2014

Ronald Hendrickx

De creatie van de Europese Unie is een nobel idee. Europa was een continent dat constant met elkaar in oorlog lag en waar handel werd beperkt door de verschillende valuta. De EU bracht vrede op het continent en verbeterde de handelsrelaties. Maar de creatie van de Europese Unie bracht ook fouten met zich mee, fouten die na de financiële crisis in de Verenigde Staten de wereld voor de 2e keer op de rand van de afgrond bracht.

Een munt voor heel Europa was de kroon op het werk van een Verenigd Europa. Het grote probleem was echter dat Europa een gelijk monetair beleid had, maar dat elk land nog steeds een eigen fiscaal beleid heeft. Europa leefde op kosten van de Duitse kredietkaart en het Europese bankenstelsel raakte ontzettend met elkaar verbonden … tot het systeem niet meer werkte.

Bekijk (en deel) deze prachtige video over het ontstaan van de Europese Crisis en de oplossing om een definitief einde te maken aan de Europese Crisis. Zal Europa er in slagen de nodige stappen te zetten ?

via Bekijk deze prachtige animatie over de Europese Crisis | Beurs.com.