Uitspraak David Cameron tijdens speech Verenigde Naties:

“As the evidence emerges about the backgrounds of those convicted of terrorist offences, it is clear that many of them were initially influenced by preachers who claim not to encourage violence, but whose world view can be used as a justification for it. And we know what this world view is, the peddling of lies: that 9/11 was a Jewish plot or the 7/7 London attacks were staged; the idea that Muslims are persecuted all over the world as a deliberate act of Western policy,”

Mensen die dus beweren dat 9/11 (11 september 2001 USA) een “joods” complot was, dat de 7/7 ( 7 juli 2005 London) aanslagen een opzetje van de Britse overheid is geweest, zijn net zo gevaarlijk als de barbaren van ISIS.  De oorzaak zou volgens Cameron zijn, dat het moslim extremisme ook ooit is begonnen met mensen, die geweldloos verzet predikten, maar dat mensen met een ander wereldbeeld dit vertaalden als barbaars verzet, zoals ISIS dat in de praktijk brengt.  Cameron vindt, dat de internationale wereldgemeenschap er niet aan ontkomt om deze fundamentalistische, fanatieke ontkennerskaste met wortel en tak uit te roeien. Ze brengen immers de wereldvrede in gevaar? Direct na het vervalste Schotse referendum werd door Cameron meegedeeld, dat ook het Verenigd Koninkrijk aan de strafexpeditie tegen ISIS in Irak mee zou gaan doen – de eerste bommen zijn al gevallen.

via DAVID CAMERON: COMPLOTTERS EVEN GEVAARLIJK ALS DE BARBAREN VAN ISIS | HERSTEL DE REPUBLIEK.